Syadz al-‘Urf fi Fan al-Sharf (شذ العرف في فن الصرف)

  • Penulis: Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Hamalawi 
  • Penerbit: Darul Kayan 
  • Kota penerbit: Riyad 
  • Tahun terbit: - 
  • Jumlah halaman: 263 
Buku ini kiranya sesuai bagi para peminat ilmu Sharaf yang ingin memahaminya secara mendalam, mengingat kajian tiap pembahasan didalamnya dikupas dengan cukup detail yang dilengkapi dengan contoh-contoh baik dari syair, natsar (prosa), hadits dan ayat al-Qur’an.
Bab dalam buku ini dibagi menjadi tiga pembahasan, bab 1 tentang fi’il, bab 2 tentang isim, dan bab 3 tentang hukum-hukum terkait fi’il dan isim.
Berikut ini beberapa pembahasan yang ada dalam buku ini:
-       مقدمة في معنى الصرف
-       تقسيم الفعل من حيث الزمن: الماضي، والمضارع، والأمر. الفعل الصحيح والمعتل.
-       تقسيم الفعل بحسب التجرد والزيادة: الفعل المجر والمزيد
-       تقسيم الفعل بحسب الجمود والتصرف
-       تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم
-       تقسيم الفعل بحسب بنائه للفاعل أو المفعول
-       تقسيم الفعل من حيث كونه مؤكدا وغير مؤكدا، حكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد
-       تقسيم الفعل من حيث الزمن: الماضي، والمضارع، والأمر. الفعل الصحيح والمعتل.
-       تقسيم الفعل بحسب التجرد والزيادة: الفعل المجر والمزيد
-       تقسيم الفعل بحسب الجمود والتصرف
-       تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم
-       تقسيم الفعل بحسب بنائه للفاعل أو المفعول
-       تقسيم الفعل من حيث كونه مؤكدا وغير مؤكدا، حكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد
-       تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق
-       المصدر: مصادر الثلاثي، مصادر غير الثلاثي
-       اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، اسم التفضيل،
-       اسم الزمان والمكان
-       تقسيم الاسم من حيث كونه مذكر أو مؤنثا
-       تقسيم الاسم إلى المنقوص والمقصور والممدود والصحيح
-       تقسيم الاسم من حيث كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا
-       الإعلال والإبدال
-       الإغام، الوقف، وما إلى ذلك

Untuk mengunduh buku ini, klik tombol download di bawah ini: