Badai' al-Zuhur fi Waqai' al-Duhur (بدائع الزهور في وقائع الدهور)

 • Penyusun: Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi
 • Penerbit: Musthafa al-Bab al-Halafi
 • Kota penerbit: Mesir
 • Tahun terbit: tanpa tahun
 • Jumlah halaman: 183

Buku ini mengupas tuntas tentang kisah-kisah alam semesta, mulai dari awal mula penciptaan alam (langit dan bumi beserta isinya), kisah makhluk manusia pertama (Adam as.) diciptakan, hingga seluruh keturunan beliau sampai pada masa nabi Isa as.

Berikut ini beberapa pembahasan yang ada dalam buku ini:
 • Kisah awal penciptaan makhluk
 • Kisah penciptaan Arsy
 • Kisah hujan, salju
 • Kisah antara langit dan bumi
 • Kisah gunung, sungai, danau, dan lautan
 • Kisah sebelum nabi Adam diciptakan
 • Kisah penciptaan Adam as.
 • Kisah Syis bin Adam as.
 • Kisah Anusy bin Syis
 • Kisah Qainan bin Anusy
 • Kisah Nuh as.
 • Kisah Hud as.
 • Kisah Nabi Salih as.
 • Kisah Ashab al-Rass
 • Kisah nabi Ibrahim as. dan awal mula pembangunan Baitul Haram
 • Kisah nabi Musa, siti Asiyah, tenggelamnya Fir'aun
 • Kisah Qarun
 • Kisah nabi Yusa', Ilyas, Alyasa', Syam'un as.
 • Kisah nabi Khidhir as.
 • Kisah Ashabul Kahfi
 • Dan lain sebagainya

Untuk mengunduh buku ini, klik tombol download di bawah ini: