al-Syawahid al-Syi'riyyah fi Kitab Dalail I'jaz (الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإعجاز)


  • Penyusun: Najah Ahmad al-Zhahhar
  • Penerbit: al-Muniriyah
  • Kota penerbit: Mesir
  • Tahun terbit: 1996
  • Jumlah jilid: 3 juz
  • Jumlah halaman: 1583
Buku ini adalah hasil penelitian disertasi dengan predikat cumlaude yang dilakukan oleh Najah Ahmad al-Zhahhar atas kitab Dalail I'jaz (tentang Balaghah) yang ditulis oleh al-Qahir al-Jurjani yang merupakan seorang ahli di bidang bahasa.

Untuk mengunduh buku ini, klik tombol download di bawah ini: